Korelace

Korelace je termín, který označuje jistou podobnost, stejný průběh.

Pokud řekneme, že něco s něčím koreluje, máme tím namysli, že to má obdobný průběh a reakce.Z definice pojmu nám bude zřejmé, že takzvaných korelací nalezneme na trhu mnoho.

Korelace můžeme dělit na pozitivní a negativní. Pozitivní korelací máme namysli 2 podklady, které mají do jisté míry stejný průběh. Negativní korelace je naopak pokud 2 podklady mají do jisté míry opačný průběh.

Pokud si určíme druh, budeme následně určovat sílu. Sílu většinou určíme jako procento rozdílu síly pohybu sledovaných podkladů.

 

Pokud sledujeme podklad A, který za poslední měsíc posílil o 10% a podklad B, který také posílil o 10%, bude síla rovna 100%.

Pokud sledujeme podklad A, který za poslední měsíc posílil o 10% a podklad B, který posílil o 4.50%, bude síla rovna 45%.

 

Záleží pouze na tom, která korelace je pro nás již dostatečně významná a nepovažujeme ji za náhodnou. Pokud jsou naše nároky nízké, nalezneme korelace prakticky a kdekoli a mezi čímkoli.

Korelace

Korelací využívají hlavně obchodníci, kteří obchodují futures spread nebo opční spready. Díky korelacím a z nich vyplývajícím pravděpodobnostem jsou schopni své pozice nastavit ve směru těchto korelací a zvyšovat tak své šance na zisk.

Co se týká nejvýznamnějším korelací, není žádným tajemstvím, že v době, kdy se dobře daří ekonomice a rostou ceny akcií, rostou povětšinou i artikly potřebné pro běh ekonomik jako je například ropa. Pokud se naopak ekonomiky nacházejí v recesích, bývá většinou kapitál alokován spíše do cenných komodit jako je například zlato pro zajištění.

Co jsou to spready se dočtete například zde.

Přejeme Vám mnoho úspěchů.