Komodity

Z obchodního hlediska jsou komodity v podstatě jakékoliv suroviny obchodované na burze.

Mezi ty známé komodity patří například zlato, stříbro, ropa, platina, měď z oblasti kovů, z oblasti zemědělské produkce jsou to například pšenice, kukuřice, ječmen, pomeranče, káva a kakao. Z živočišné produkce jsou populární vepřové maso, hovězí maso a další. Kompletní přehled hlavních komodit naleznete zde.

Obchodování s komoditami se nazývá termínované obchodování, častěji však futures trading. Při nákupu nebo prodeji vždy spekulujete na změnu ceny komodity s určitým pevně stanoveným množstvím. V případě zlata jsou to trojské unce (31,103 gramů), pro zemědělské komodity je to objemová jednotka bušl (35,23 litru), pro ropu je to barel (cca 159 litrů) atd. Každá surovina má určitý termín dodání. Dnes si můžete například nakoupit červencovou kukuřici. Pokud by jste to udělali, na základě vámi uzavřeného futures kontraktu vám ji dodavatel dodá. Nemusíte si s tím však dělat starosti, fyzicky vám kukuřici nikdo dodávat nebude. My se totiž tohoto kontraktu před vypršením jeho platnosti zbavíme.

Základní myšlenkou futures je předem stanovení ceny nějaké komodity. Je to také důvod, proč futures kontrakty vznikly. Jednak je to výhodné pro dodavatele této komodity, protože ví, kolik za ní v každém případě získá. Totéž platí pro odběratele. Ten naopak ví, kolik za ní v budoucnu musí zaplatit. Potíže nastanou ve chvíli, kdy se cena dané komodity liší od té uvedené ve futures kontraktu. Uveďme si příklad:

Uzavřeme kontrakt na srpnovou kukuřici v hodnotě $700 za bušl.

Mohou nastat 2 situace.

Situace 1:

Cena kukuřice je v srpnu $500. V tomto případě je pro producenta kukuřice kontrakt výhodný, protože dostane o $ 200 za bušl více, než je aktuální cena. Naopak pro kupujícího je to nevýhodné, protože ten nyní kupuje kukuřici výrazně dražší, než kdyby ji nakoupil přímo na trhu. 

Situace 2:

Cena kukuřice je v srpnu $1000. Jak jste již jistě pochopili, tak se jedná o opačný příklad, kdy na něm vydělá kupující, ale naopak prodělá prodávající, který je vázán futures kontraktem s cenou $700.

V obou situacích je subjekt, který by se daného závazku rád zbavil. V prvním příkladě je to kupující, ve druhém prodávající. A nyní se dostáváme k důležitému aspektu futures, jejich obchodovatelnosti. Například už v červenci mohlo být jasné, že cena bude výrazně jiná, než původně předpokládali. Subjekty tedy mohou daný kontrakt prodat a například inkasovat menší ztrátu, než by tomu bylo v srpnu. Na tomto principu funguje spekulování na komoditních futures trzích.

Tolik krátce k tomu, co jsou to komodity. Pokračování naleznete zde.