Investování do palladia

Palladium, kterému se také říká ,,bílé zlato“, je jedním ze vzácných kovů. Většinou se vyskytuje v přírodě v zemské kůře společně s ostatními drahými kovy. Na zemi se nachází ve velmi omezeném množství. Ze skupiny drahých kovů má nejvyšší reaktivitu, čehož se využívá, jak si později ukážeme, v chemickém průmyslu.

Investování do palladia

Možnosti investice do palladia jsou stejně jako u ostatních kovů tři. První je možnost nákupu palladia ve fyzické formě, ovšem s tím jsou spojeny vysoké náklady, pokud tedy neuvažujeme o koupi šperků, ve kterých je určitý obsah palladia, nicméně ze spekulačního hlediska to zajímavé není. Druhá možnost je investovat do akcií společností těžících nebo zpracovávajících palladium (tyto společnosti však netěží pouze palladium, ale i jiné kovy) a konečně poslední možností je spekulovat přímo na cenu fyzického palladia, která je daná příslušnými fondy. Nejčastěji se pak obchoduje s využitím futures kontraktů.

Nabídka palladia

Při spekulaci na vývoj ceny příslušné komodity si musíme vždy uvědomit, kde vzniká její nabídka a jak je velká, případně jaká je pravděpodobnost její změny. U palladia to není až tak složité. Více než 80% celosvětových zdrojů palladia se nachází na třech místech a to v Severní Americe, Jihoafrické republice a Rusku, přičemž Rusko vlastní skoro polovinu celkových zásob palladia.

Konkrétně se jedná o několik společností, které v těchto místech obstarávají těžbu. V Jihoafrické republice je to americká společnost Platinum Group Metals (PLG), která vlastní Bushveld Igneous Complex, ve kterém se těží veškeré palladium v Jihoafrické republice, nicméně tento komplex je znám především pro těžbu platiny.

V Rusku existují tři zdroje palladia. Jednak je to největší ruská těžařská společnost Norilsk Nickel (NILSY), pak je to Gokhran, což je úložiště drahých kovů spadající pod ruské ministerstvo financí a v poslední řadě je to Ruská centrální banka, která drží monopol na jakékoliv dodávky palladia z Ruska. I kvůli obrovským zdrojům palladia je Ruská Federace jedinou zemí, která drží zásoby tohoto kovu, přesné číslo nikdo neví, protože je to statní tajemství, nicméně poslední zprávy říkají, že v roce 2012 byly tyto zásoby skoro vyčerpány a celkově nabídka palladia v roce 2012 klesla. Není teda překvapující, že Ruská vláda má nemalý vliv na cenu palladia na trhu, což je u investice do toho vzácného kovu jedna z nevýhod.

V USA a Kanadě je to Stillwater Mining (SWC) a společnost North America Palladium Ltd. (PAL) sídlící ve státě Montana. Její působení se však v důsledku tržního boomu s palladiem rozšiřuje i do Kanady, což je jistě pozitivní, protože to snižuje ruský vliv na trh s tímto vzácným kovem.

Nabídka palladia v miliónech uncí dle regionu

Nabídka palladia v miliónech uncí dle regionu

Poptávka po palladiu

Nyní když máme představu o nabídce palladia, tak je na čase zjistit odkud proudí poptávka a v jakém množství. Jak jsem již psal na začátku, palladium je velice reaktivní, vlastně nejvíce reaktivní prvek ze vzácných kovů, tudíž je velice využíván v chemickém průmyslu jako katalyzátor v řadě organických syntéz.

Drtivě největší poptávka po palladiu a tudíž nejdůležitější faktor, při analýze jeho ceny, proudí z automobilového průmyslu, kde se palladium používá společně s platinou v autokatalyzátorech, které slouží k k redukci zplodin. Palladium se využívá více u benzínových motorů a platina u dieselových  Lze říci, že čím více vlády tlačí na omezování znečištění způsobeného výfukovými plyny, tím vyšší bude poptávka po palladiu a stejně tak se bude poptávka zvyšovat se zvyšující se výrobou automobilů.

Rozdělení poptávky po autokatalyzátorech

Rozdělení poptávky po autokatalyzátorech

Dále je poptávka po paládiu determinována stomatologií, kde se z palladia vyrábějí dentální slitiny, klenotnictvím nebo výrobou elektroniky. Dále bych ještě rád zmínil, že vedle drahých kovů jako je zlato a stříbro, slouží i palladium jako ochrana před ekonomickou nestabilitou a inflačními tlaky, a tudíž je také využíváno jako relativně bezpečná investice.

Poptávka po palladiu dle odvětví

Poptávka po palladiu dle odvětví

Palladium ano nebo ne?

Již jsme získali představu o palladiu jako takovém, víme kde vzniká jeho nabídka a naopak odkud proudí poptávka. Je tedy čas pokusit se trochu analyzovat situaci na trhu, nastínit si rizika investice do palladia a proti nim příležitosti a důvody proč náš kapitál investovat právě do toho drahého kovu.

Rizika

Jedním z hlavních problémů obchodování s palladiem je velikost trhu s palladiem, který není zrovna největší, a tudíž zde může dojít k nečekaným výkyvům v ceně. Další problém je nevyvážená nabídka, jak jsem již psal na začátku, skoro 50% celosvětových zásob s palladiem patří Ruské Federaci, a je prakticky nemožné odhadnout kroky temnější vlády, která může s cenou hýbat. Tento problém se však do budoucna může změnit k lepšímu, protože v Severní Americe dochází k rozšiřování těžby. Poslední riziko, které vidím v investici do Palladia je ze strany poptávky. Přibližně 60% poptávky jde z automobilového průmyslu, takže jakýkoliv výpadek ve výrobě automobilů může znamenat tlak na pokles ceny palladia, nicméně v tomto směru je třeba dodat, že prodej automobilů je stále na vzestupu a  automobilové koncerny, alespoň ty úspěšné, jsou ziskové.

Příležitosti

Palladium stejně jako zlato nebo stříbro patří k velice vzácným komoditám, a tudíž je investice do něj vždy skvělou ochranou proti inflaci a slouží jako uchovatel peněžní hodnoty. Nicméně takový fakt asi nikoho k investování do palladia nepřesvědčí. Zajímavější je, že poptávka, ze strany výrobců automobilů, by měla i nadále růst, protože zvláště na asijských trzích je čím dál více lidí, kteří si automobily pořizují. Vývoj nabídky a poptávky včetně historického vývoje poptávky po palladiu díky autokatalyzátorům je vidět v následujícím grafu. Za posledních 10 let se zvýšila poptávka po autokatalyzátorech o 88%. Graf je sestaven z dat, které uveřejnila společnost Johnson Matthey.

Palladium

Palladium

Vedle zvyšující se poptávky po automobilech je tu také vládní faktor především v mimoevropských zemí, které se snaží stejně jako vlády v Evropě regulovat automobilové emise, což nutí výrobce vyrábět automobily šetrné k životnímu prostředí. Právě k tomu je využíváno palladium v katalyzátorech.

Abychom nezůstali pouze u automobilového průmyslu, tak se podívejme, jak se změnila poptávka za posledních 10 let ze strany ostatních odvětví využívajících palladium.

  • elektronika +34%
  • chemie +100%
  • stomatologie -35%
  • klenotnictví +73%
  • investice +1183%

Objem poptávky v tunách v roce 2012:

Poptavka po palladium podle odvetvi

Poptávka po palladium dle odvětví

Nejde si nevšimnou razantnímu nárůstu investicí do palladia, z které vyplývá zvyšující se zájem o tuto komoditu. Přes to je třeba poznamenat  že v průběhu 10 let se objem investic velice výrazně lišil.

Závěrem

Většina zpráv z médií se týká především drahých kovů jako je zlato a stříbro, není tudíž překvapující, že se investoři nezajímají o ostatní kovy jako je například palladium. Jenomže je to škoda, protože palladium je vhodnou investicí, vzhledem k dnešním ekonomickým poměrům. Na posledním grafu, který je vytvořen opět z dat společnosti Johnson Matthey, můžete vidět vývoj cen palladia za posledních 20 let a i přes relativně vysokou volatilitu je trend výrazně rostoucí. Krátkodobě palladium není pro obchodníka tolik zajímavé, ale dlouhodobě stojí investice do něj přinejmenším za zvážení.

Vyvoj cen palladia

Vývoj cen palladia

Palladium je kov využívaný ve velice silném sektoru, bez kterého se svět již neobejde a jeho zásoby nejsou nikterak velké. Je velice pravděpodobné, že tento vzácný kov ještě zdaleka nedosáhl svých cenových možností, a tak se jeho cena bude šplhat stále výše.